Liên hệ

Địa chỉ: trường THCS Nghĩa Tá
Người phát ngôn: Ông Lục Văn Tiệp – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: CQ: 02813.382.112 – DĐ: 0127.8317.418

 Email:c2nghiata.pgdchodon@backan.edu.vn