Lịch họp cha mẹ học sinh cuối năm học 2014 – 2015

Tháng Năm 1, 2015 11:36 sáng

LỊCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH CUỐI NĂM HỌC 2014 – 2015

 

Khối 1, 2, 3: Lúc 8 giờ 00 ngày chủ nhật 24/5/2015

 

Khối 4, 5: Lúc 9 giờ 30 ngày chủ nhật 24/5/2015

 

Xin kính mời toàn thể các bậc Cha mẹ học sinh đến dự họp để nghe GVCN báo cáo kết quả học tập cuối năm học 2014 – 2015 của con mình tại lớp.

By janet pinto, chief academic officer & chief marketing officer, curriki can you do my homework to https://homework-writer.com/ bullying is one of the most pervasive and damaging aspects of life in middle and high school.